Thông tin!

Máy Chủ Phục Sinh

Phục vụ mọi tầng lớp: Phục Sinh, Dân Buôn, Đua Top, Săn Boss, Đại Gia Công Thành

Alpha test: 13h00 ngày 02/09/2021 - Open beta: 13h00 ngày 04/09/2021

Thông tin Server

 • Phiên bản : Season 6.0 Cổ điển
 • Exp : x100
 • Tỉ lệ Drop : 5%
 • Phát hành bởi: webzen.com
 • Reset: tích hợp ingame
 • Giới hạn Reset : 10 lần/ngày
 • Antihack : Cheatguard
 • Alpha Test : 13h00 ngày 02/09/2021
 • Open Beta : 13h00 ngày 04/09/2021

Tạo nhân vật

 • DK, DW, ELF: 400 level + 15000 point + 100M zen
 • Đấu Sĩ (MG): Cần 220 level
 • Chúa Tể (DL): Cần 250 level
 • Tạo Guild: Cần 300 level

Thông tin Sub-server

Sub Sub-1 Sub khác Sub-20
Quái vật Không Không
Event Không Không
Thùng đồ
PK Tùy
Giao dịch Không Không
Treo Shop Không Không
Chaos Golbin Không Không

Lộ trình dự kiến

Thời gian Tính năng / Sự kiện Sub-server
Ngày đầu tiên Săn bắn để trang bị các kỹ năng cơ bản All Sub
Tỉ lệ rơi ngọc cao, Chaos hiếm
Ngày thứ 2 Có đủ các skill cơ bản, có wing1 All Sub
Có thể train ở Tarkan
Ngày thứ 3 Có thể săn Rồng Vàng, party ở icarus All Sub
Rơi LV, HHHT, Linh hồn
Ngày thứ 5 Săn đc all boss Vàng, train đc ở Kan3 All Sub
Đạt mốc wing2, trang bị đủ skill cấp cao
Ngày thứ 7 Đủ sức đánh tay đôi với đôi tay Maya All Sub
Chế tạo được Đá Tạo Hóa
Ngày thứ 10 Đánh được tới tầng cuối Kalima7 All Sub
Có đồ 380, mốc tích lũy có box VKR
Ngày thứ 14 Máu đổ ở Thung Lũng Loren Sub 20
Mở all tính năng của server MU SS2

Thông tin items

Tính năng / Item Ghi chú Tỉ lệ thành công
Lông vũ, HHHT Map Icarus 0.1%
LH Chiến Mã, LHQT Huyết Thần3, Kalima7 0.1%
Đá Nguyên Thủy Huyết Thần 1-2-3 0.5%
Chaos Quái level: 20 - 80 0.1%
B S L Quái level: 50 - 90 2 - 3 - 1%
Cộng hưởng Đồ exc từ 1 lên 2op 70%

Alpha Test: 14h00 ngày 30//6/2021 - Open Beta: 14h00 ngày 0/2021

Hệ thống sự kiện trong Game

Tên sự kiện Sub >Thời gian Phần thưởng Ghi chú
Tháp Tinh luyện Sub-2-3-4-5 Diễn ra hàng ngày Item Exl cao cấp, Các loại Ngọc, Đá tạo hóa Chiến đấu với bàn tay MayA và Boss NightMare để săn đồ và Ngọc quý